Почистващи продукти за банкомати (АТМ)

Почистващ комплект за почистване на магнитни глави на банкомати

Почистващ комплект за почистване на магнитни глави на банкомати

артикул No. 1560

10 почистващи карти, всяка с 4 кодирани магнитни ивици,
за 40 почиствания


артикул No. 1563

30 почистващи карти, всяка с 4 кодирани магнитни ивици,
за 120 почиствания

video symbol


Пълен комплект за почистване на банкомати (работещи на открито)

Пълен комплект за почистване на банкомати (работещи на открито)

  • 13 микрофибърни почистващи карти, всяка с 4 кодирани магнитни ивици
  • 1 метална почистваща карта с много прецизна система с пружина

Период на почистване: веднъж седмично
общо 52 почиствания на магнитни глави и контакти на четци на чипове

артикул No. 1543

video symbol


Пълен комплект за почистване на банкомати (работещи на закрито)

Пълен комплект за почистване на банкомати (работещи на закрито)

  • 6 микрофибърни почистващи карти, всяка с 4 кодирани магнитни ивици
  • 1 метална почистваща карта с много прецизна система с пружина
Период на почистване: веднъж месечно
общо 24 почиствания на магнитни глави и контакти на четци на чипове

артикул No. 1541

video symbol

Тъй като банкоматите се използват често, те са проектирани да обработват голям брой платежни транзакции. Поради тежкия режим на работа, мръсотията лесно се натрупва в четеца на карти, което може да наруши нормалната работа на банкомата. При всяка транзакция дебитните и кредитните карти нанасят кожни мазнини върху магнитната глава и подпомагат натрупването на прах и мръсотия в четеца на карти. Допълнително, променливата влажност на въздуха и големите промени на външната температура могат да попречат на нормалната работа на банкомата. В резултат, могат да възникнат грешки при четенето и банкоматът може тотално да спре да работи.
Челната част на магнитната глава в картовия четец на банкомата непрекъснато се излъсква при многократното ползване на картите. Прах и мръсотия се отлагат основно на ръба на магнитните глави. Ако не се почистват редовно, главите бързо могат да натрупат мръсотия.

Почистващите карти на DISKO имат гъвкав горен слой от микрофибърна почистваща материя с много еластична и поемаща мръсотията структура на повърхността. Еластичността на горния слой се дължи на точковото заваряване на външния микрофибърен слой към вътрешната част на картата с използване на високочестотна техника. В резултат, DISKO почистващата карта достига до страничните части на магнитните глави, осигурявайки ефективно почистване на картовия четец. DISKO почистващите карти могат да бъдат използвани най-малко 4 пъти. Четирите кодирани магнитни ивици, прикрепени към всяка почистваща карта, предизвикват отваряне на щората на банкомата, позволявайки поемането на почистващата карта. Чрез завъртане на почистващата карта, тя може да бъде използвана за почистване най-малко четири пъти. Специалното кодиране на почистващите карти позволява автоматично и щателно почистване на магнитната глава само с еднократно вкарване на почистващата карта.

В последните години в много страни тегленето на пари в брой може да бъде извършено само след правилно разчитане на чипа върху дебитната или кредитната карта. След вкарване на картата в картовия четец на банкомата, чип-контактите се притискат към чипа на картата (технология с падащи контакти). Между чипа на картата и чип-контактите на картовия четец не възниква никакво триене. Много е важно чип-контактите да са чисти, за да има безпроблемна платежна транзакция, тъй като дори малко количество кожна мазнина, достигнала до чип-контактите, може да прекъсне работата на банкомата.

DISKO почистващи карти (патент EP 0 789 313)
Когато става дума за почистване на чип-контакти на банкомат, DISKO почистващите карти са единствените карти в света, способни да извършат това добре и ефективно. DISKO почистващата карта за чип-контактите на банкомати е полуавтоматична карта със специално разработена система с пружина.
Преди вкарване на почистващата карта, пружинната система се зарежда (поставя се в състояние на напрегнатост на пружината). В момента на докосване на почистващата карта от падащите чип-контакти пружината се освобождава, висококачественият микрофибърен горен слой се придвижва върху чип-четящите контакти, осигурявайки оптимално почистване. С редовно, превантивно почистване на чип-контактите, операторите могат да избегнат скъпоструващи повреди на картовия четец.  

 

Печат

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok