info@disko.com
  Citlivé povrchy
  Povrchy z umelej hmoty a kovu (PC, tlačiareň,
       klávesnica atď.)
  Všeobecné použitie
 → Kompletné čistenie hardvéru
 → Technické použitie
  Všeobecné informácie o čistiacich kartách DISKO
   Čistiace karty pre čítačky čipových kontaktov v peňažných automatoch
  Čistiace karty pre magnetické hlavy v POS termináloch a iných automatoch
  Čistiace karty pre čítačky čipových kontaktov v POS termináloch a iných
          automatoch
 → Čistiace fólie pre prístroje overovania bankoviek vo všetkých automatoch
 Monitory a displeje
  Čistiace karty pre magnetické hlavy v peňažných automatoch
  Servisné karty pre senzory v peňažných automatoch
 Výbava pre bezhotovostný peňažný styk