Неясно отпечатаните баркодове, които са трудни за разчитане или не могат да се разчетат, могат да прекъснат автоматичния контролен процес и да причинят големи допълнителни разходи. Дори прочитането на нечетим баркод с портативен ръчен скенер води до голямо забавяне, по-високи разходи и по-големи опашки.

Печатащата глава в съвременните термопринтери може да достигне температура от над 1000С. Хартиеният прах, влагата във въздуха и прахът създават отлагания, които могат да се запекат в повърхността на главата поради високата температура.

Само редовното почистване може да поправи това. Почистените печатащи термоглави осигуряват винаги ясен печат.

Почистващ комплект за баркод принтер

Почистващ комплект за баркод принтер

  • 50 навлажнени почистващи карти

за 50 почиствания

артикул No. 1950UNIT

  • Hits: 53490