DISKO разработи специални почистващи карти за почистване на електронните оптични сензори във валидаторите на банкноти. Валидаторите на банкноти проверяват автентичността и стойността на банкнотите, като ги приемат или отхвърлят като законно платежно средство. Днес валидаторите на банкноти се срещат в различни типове оборудване, като паркинг автомати за талони, автомати за билети, автомати за цигари и напитки, машини за приемане и теглене на пари в банките (където картовият четец е задължителен за извършване на финансовите транзакции).  
DISKO почистващите карти са направени от полиестер или пластмаса, което осигурява добро захващане и гладко транспортиране на почистващата карта във валидатора на банкноти. Микрофибърната почистваща материя, прикрепена към транспортиращата карта, осигурява оптимално почистване на оптичните сензори, включително и тези, които са по-надълбоко. Микрофибърната почистваща материя частично се нагъва по време на почистването, така че да може да достигне и почисти по-лесно труднодостъпните части на валидатора на банкноти.

DISKO предлага различни почистващи карти, пригодени към специфичните технологии на валидиране: или сухи плюс допълнително почистваща течност с химически разтворители или предварително навлажнени. Предварително навлажнените почистващи карти могат да бъдат също така и с почистваща течност без химически разтворители.

Почистване на валидатори на банкноти:

DISKO почистващ комплект за валидатори на банкноти Japan Cash (JCM)

DISKO почистващ комплект за валидатори на банкноти Japan Cash (JCM)

  • 12 почистващи карти 148 х 76 мм
  • 25 мл почистващ препарат за сензори (не оставя остатъци)

за 24 почиствания
артикул No. 18001220


DISKO навлажнени почистващи карти за валидатори на банкноти Japan Cash (JCM)

DISKO навлажнени почистващи карти за валидатори на банкноти Japan Cash (JCM)

  • 25 навлажнени почистващи карти, 148 х 76 мм
артикул No. 1940

DISKO почистващ комплект за CPI (бивш Mei/Sodeco),

DISKO почистващ комплект за CPI (бивш Mei/Sodeco),

Glory и други валидатори на банкноти с изключение на серията „cash flow” на CPI
  • 12 почистващи карти 166 х 76 мм
  • 25 мл почистващ препарат за сензори (не оставя остатъци)

за 24 почиствания

артикул No. 18011220


DISKO навлажнени почистващи карти за CPI

DISKO навлажнени почистващи карти за CPI

(бивш Mei/Sodeco), Glory и други валидатори на банкноти с изключение на серията „cash flow” на CPI
  • 25 навлажнени почистващи карти, 166 х 76 мм
артикул No. 1950

DISKO навлажнени почистващи карти (не съдържат химически разтворители)

DISKO навлажнени почистващи карти (не съдържат химически разтворители)

за валидатори на банкноти от серията „cash flow” на CPI (бивш Mei/Sodeco)
  • 25 навлажнени почистващи карти, 166 х 76 мм
артикул No. 1960

  • Hits: 111752