Банковите машини за обслужване предлагат възможности за много приложения. Депозиране и/или теглене на банкноти, разпечатване на справки по сметките, превод на пари, заявка за справка по сметка и т.н. Някои устройства предлагат даже и работа с монети. 

Тъй като методите за почистване на другите функционални модули (като банкомати, машини за приемане на банкноти на стек или рециклиращи модули) вече са описани в различни секции, тази част обхваща само скенерите за сканиране на платежни нареждания.

За правилно прочитане, документите трябва да бъдат прекарани през камера (сканиращо устройство). По време на тази процедура документът влиза в директен контакт със сканиращото устройство и оставя много мръсотия, частично дори остатъци от неизсъхнало напълно мастило. Цялото това замърсяване трябва редовно да се отстранява, за да се запази функционалността на скенера.

Почистващ комплект за модул за приемане на NCR машини

Почистващ комплект за модул за приемане на NCR машини

  • кутия с 25 почистващи карти (101 х 160 мм)
артикул No. 1970

Почистващ комплект за модул за приемане TOSCA3

Почистващ комплект за модул за приемане TOSCA3

в машини с функция за приемане на Diebold и Keba

Съдържание:

  • 12 кърпички за интензивно почистване DISKO
  • 12 почистващи тампона DISKO

артикул No. 16021642

pdfBedienungsanleitung downloaden

video symbol

  • Hits: 177797