Почистването на различни механични части и сензори е належащо при работата с монети. Като се започне с лесното почистване на улея за монети при валидаторите за единични монети, инсталирани в някои машини за приемане на малки суми и се стигне до почистване на монето-сортиращите системи в машините на самообслужване, работещи с монети. Всяка машина се нуждае от различен метод на почистване и различни инструменти.

Почистващ комплект за монетни броячи с вертикален сепаратор на монетите CCM

Почистващ комплект за монетни броячи с вертикален сепаратор на монетите CCM

в Diebold 324 Sidecar (coin sidecar)
Wincor Cineo Sidecar (coin sidecar)
NCR Coin Deposit Sidecar (coin sidecar)
Keba KePlus X6se

 
Съдържание:
  • 12 навлажнени инструмента за почистване

артикул No. 1980

pdfBedienungsanleitung downloaden

 


Почистващ комплект за ONLINE машини за приемане на монети OptiCoin на Diebold/Multicash

Почистващ комплект за ONLINE машини за приемане на монети OptiCoin на Diebold/Multicash

Съдържание:
  • 1 специална стъргалка
  • 40 DISKO кърпички със смазка за почистване на повърхности мокра/суха
  • 3 DISKO микрофибърни почистващи карти за 12 почиствания на карточетец

артикул No. 13031548OPTI

pdfBedienungsanleitung downloaden


Почистващ комплект за OFFLINE машини за приемане на монети OptiCoin на Diebold/Multicash

Почистващ комплект за OFFLINE машини за приемане на монети OptiCoin на Diebold/Multicash

Съдържание:
  • 1 специална стъргалка
  • 40 DISKO кърпички със смазка за почистване на повърхности мокра/суха

артикул No. 1303OPTI

pdfBedienungsanleitung downloaden

  • Hits: 181960