• Начало
  • Продукти
  • Машини за приемане на банкноти на стек и рециклиращи модули

 

Все повече и повече банкови институции предоставят на клиентите си възможността да депозират пари чрез модули на самообслужване. Те често са в комбинация с модул за теглене на пари, но също така и като самостоятелно решение.

Модулите на самообслужване за депозиране на пари са оборудвани с високочувствителни сензорни системи за установяване с абсолютна сигурност на автентичността и оригиналността на банкнотите. Допълнително, модулите са настроени с много сложни системи за броене и транспортиране на банкнотите. Електронните компоненти, както и механичните системи за сортиране и транспортиране, много често са подложени на силно запрашаване, причинено от замърсени банкноти. Запрашените сензори не могат повече да проверяват банкнотите с абсолютна точност и ги отхвърлят. Прахът по транспортиращите и сортиращите системи причинява загуба на триенето по гумените ролки и това води до често задръстване на банкноти. 
19200102

Използването на DISKO почистващи карти за почистване на машините за приемане на банкноти на стек е най-лесния, сигурен и евтин начин за осигуряване на безотказна работа на вашето оборудване. Гъвкавият основен материал, както и микрофибърната подложка, закрепени чрез високочестотна процедура, гарантират безотказно транспортиране и високо качество на почистването. Сензорите, както и сортиращите и траспортиращи системи, се почистват само в един процес. Уникалната микрофибърна течност на DISKO – без химически разтворители – увеличава значително механичната почистваща способност на микрофибъра, без да има негативно влияние върху останалите компоненти, като гумени ролки или гумени ремъци.

  • Hits: 165660