Използвана технология:

Микрофибърната технология на DISKO е резултат от продължителна изследователска и развойна дейност. С висококачествените микрофибърни материали, прикрепени към пластмасова основа чрез високочестотна техника, нашите карти могат да почистват няколко различни съставни части без използване на каквито и да е химически разтворители, само сухо почистване. Само чрез триене, прахът, мръсотията, мазнините и даже остатъците от окиси се отстраняват и се поглъщат от микрофибърната материя. Лабораторни изследвания са установили, че четящите глави и чип-четящите контакти са значително по-чисти след сухо почистване с DISKO почистващи карти с микрофибърна технология, отколкото след почистване с навлажнени почистващи карти. (Тези резултати могат лесно да бъдат документирани с една експертиза от един от най-големите европейски производители на устройства.) Разбира се, прахът и мръсотията също се разтварят от химическите разтворители в навлажнените карти, но те само плуват по горния слой на тези карти и не могат да бъдат абсорбирани. В резултат, по-голямата част от замърсяването се връща отново върху почистената повърхност. Съвсем различно е при DISKO почистващите карти – разтворената мръсотия се абсорбира незабавно и се задържа от микрофибърната материя, което прави невъзможно обратното й връщане.


DISKO микрофибърната технология
е особено безвредна за околната среда. Нито се използват химически разтворители, нито е необходимо индивидуално опаковане на почистващите карти в пликчета от композитно фолио.

 
DISKO микрофибърната технология със сигурност е най-добрия избор. Почиства се не само горната част на компонента, но и кривините отстрани. Микрофибърната материя, която е залепена само по ръбовете на картата, се нагъва по време на процеса на почистване, с което пасва перфектно към кривините на компонентите.

Всички негативни странични ефекти на мокрото почистване, обикновено използващо алкохолни разтворители, като например втвърдяването на гумените ролки, остават в миналото. 


DISKO почистващите карти с прецизен пружинен механизъм са единствения почистващ продукт в света, който може да почиства както трябва така наречените „падащи” чип-четящи контакти без необходимост от разглобяване.

   

DISKO микрофибърната технология може да бъде използвана многократно, което я прави много икономична.

DISKO - микрофибърната технология – правилният избор за всяко приложение!

  • Hits: 135626