Компресиран газ за почистване на прах

Почиства бързо и ефективно прах и хартиени късчета от труднодостъпни части на уреди, като електронни компоненти, кутии, клавиатури, принтери и т.н.

Характеристики на продукта:
  • 100% незапалим, без никакви горими компоненти, поради което е напълно безопасен при употреба и съхранение
  • Температурата на експлодиране на бутилката е по-висока от 80°C, така че няма опасност в затворени загрети коли
  • Висока плътност на газа, поради което скоростта на изпускане е много ниска, независимо от голямата сила на струята. По-малко течен газ се превръща в газ вътре в бутилката, тя се охлажда много бавно и в сравнение с обикновените газове се получава 3 пъти по-голям обем за пръскане
  • Постоянна сила на струята до последната капка
  • Изпускателен вентил с пистолетна ръкохватка за по-точно насочване (гъвкава тръбичка за прецизно насочване на струята)

 

Компресиран газ за почистване на прах

Компресиран газ за почистване на прах

(често наричан сгъстен въздух)
  • бутилка E3, 520,
  • съдържание: 430 г

артикул No. 1224


Гъвкава удължителна тръбичка за DISKO компресиран газ за почистване на прах

Гъвкава удължителна тръбичка за DISKO компресиран газ за почистване на прах

За защита на апаратурата от повреда поради шоково охлаждане, удължителната тръбичка може лесно да се прикрепи към пистолетната ръкохватка (насочващата дюза). Високата гъвкавост на материала и дължината от 50 см дават възможност за прецизно насочване без необходимост от въртене или накланяне на бутилката. Никакъв втечнен газ не може да излезе от бутилката, поради което може да се избегне шоковото охлаждане.

Удължителна тръбичка,
50 см вкл. адаптер

артикул No. 1225

  • Hits: 110655